Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) 285β

2.75 με ΦΠΑ

In stock

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) 285β

Compare

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) 285β
Για παροχές υπηρεσίας που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ (γιατροί , μουσικοί κλπ)


Κωδικός : 285β
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό – Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Αγορές ανά κατηγορία